تعرفه‌ها

برای ساخت هر ابزار و استفاده از امکانات بیزنگار نیازمند اعتبار هستید. البته اعتبار خریدار شده را برای ساخت هر ابزار به دلخواه می‌توانید استفاده کنید.

با خرید بسته‌های تخفیفی، اعتبار بیشتر دریافت نمایید

500 اعتبار
با 10٪ تخفیف
50,000
45,000 تومان
1000 اعتبار
با 15٪ تخفیف
100,000
85,000 تومان
2000 اعتبار
با 25٪ تخفیف
200,000
150,000 تومان
5000 اعتبار
با 35٪ تخفیف
500,000
325,000 تومان

علاوه بر بسته‌های بالا می‌توانید به میزان دلخواهتان اعتبار خریداری نمایید، برای این منظور از اینجا اقدام کنید

خرید اعتبار