بیزنگار گروهی

در بیزنگار گروهی می‌توانید با تشکیل گروه، از اعضای آن گروه بخواهید تا اقدام به ساخت یک یا چند ابزار نمایند و با امکانات متنوع گزارش‌گیری عملکرد آنها را نظارت و مدیریت نمایید. برای مثال، به‌عنوان مدرس می‌توانید با تشکیل گروه، از دانشجویان و دانش‌آموزان بخواهید، مدل کسب‌و‌کارشان را در بیزنگار بسازند، سپس در صورت نیاز آنها را در مسیر ساخت ابزار هدایت کنید. با امکان گزارش‌گیری‌های مختلف از روند پیشرفت‌شان آگاه شده و بر عملکرد گروه نظارت داشته باشید.

اساتید،‌ مربیان،‌ صاحبان کسب‌و‌کار، علاقه‌مندان به جمع‌آوری ایده‌های مختلف با استفاده از «بیزنگار گروهی» می‌‌توانند:

 • یک یا چند گروه بسازند و گروه‌ها را مدیریت کنند.
 • فردی را به گروه اضافه یا حذف کنند.
 • به هر فرد در گروه اعتبار تخصیص دهند و اعتبار هر فرد را افزایش یا کاهش دهند.
 • درصورت تشکیل بیش از یک گروه، به هر یک از گروه‌ها اعتبار تخصیص دهند و اعتبار هر گروه را مدیریت‌ کنند.
 • گروه‌ها را ویرایش یا حذف کنند.
 • با مشارکت اعضای گروه ابزار بسازند.
 • «ابزارهای ساخته شده» را مشاهده کنند، کامنت بگذارند، ایرادها و اشکالات را هدایت و برطرف کنند.
 • گزارش جامعی از «ابزارهای ساخته‌شده»،‌ «میزان اعتبار مصرف شده» و «اعتبار باقی مانده» در دو سطح فردی و گروهی (تک تک گروه‌ها) دریافت کنند.
 • با امکان گزارش‌گیری، از روند پیشرفت اعضا آگاه شده و بر عملکرد گروه نظارت داشته باشند.

نحوه استفاده:
پس از ورود به سامانه بیزنگار، برای تشکیل گروه می‌توانید به دو صورت اقدام کنید:
انتخاب کادر «بیزنگار گروهی» یا نوار ابزار سمت راست،‌ منوی «مدیریت گروه‌های من»،‌ انتخاب «ساخت گروه جدید».
سپس گام‌های زیر را دنبال کنید:

 • ۱) «نام گروه» را وارد کنید و روی «ثبت مشخصات و افزایش اعتبار» کلیک کنید.
 • ۲) اکنون از طرف سامانه یک «کد عضویت در گروه» دریافت خواهید کرد.
 • ۳) «کد عضویت» را در اختیار افراد قرار دهید تا آنها بتوانند از طریق این کد عضو گروه‌‌تان شوند.
 • ۴) همچنین سامانه به شما امکان اضافه کردن افراد از طریق دعوتنامه ایمیلی را خواهد داد.
 • ۵) به‌علاوه می‌توانید میزان اعتبار هر فرد را افزایش یا کاهش دهید.

بیزنگار گروهی
بیزنگار گروهی